*Küçükbaş Programı (koyun keçi programı) tamamen ücretsizdir.

*Microsoft Windows 7 ve üzeri x64 bit işletim sistemleri için uygundur.

*Küçükbaş Programının yeni versiyonunu kurmadan öncekini sisteminizden kaldırınız. Bu işlem sırasında veri tabanı dosyaları silinmez ancak yine de prensip olarak yedekleyiniz. Yeni versiyonu kurunuz. Güncelleme tamamlanmış olacaktır.

 1. Küçükbaş programında 2022.04 versiyonu ile hata düzeltmesi yapıldı.
 2. Küçükbaş programı masraf ve satış kayıtları sayfasındaki otomatik toplam yapan kod grubunda hesaplama fonksiyonunu tetikleyen sistem olay dinleyicisinde tercih değişikliği yapıldı. Artık düzenleme tamamlandıktan sonra değil düzenleme esnasında otomatik hesaplama gerçekleşecek.
 3. Programlamada kullanılan C++17 standardı C++20 seviyesine çıkarıldı. Böylece programlama dilinin yeniliklerinden yararlanmış olduk.
 • Küçükbaş Programı 2022.03 versiyon güncellemesi yayınlandı.
 • Bu versiyonda kod iyileştirmeleri ve hata düzeltmesi yanı sıra bazı yenilikler eklendi.
 • Toplu tıbbi işlem girişindeki dozaj ekleme sorunu düzeltildi.
 • Tıbbi işlemler sorgu bölümünde “İlaç Adı” ile yapılan sorgudaki hata düzeltildi.
 • Küçükbaş programı genelindeki tüm ana tablolarda tablo başlığına tıklayıp sıralama özelliği görünürdeki tablo verisi üzerinde yapılıyordu. Bu durum herhangi bir işlem yapıldığında değişiyor, sıralama bozuluyordu. Tablo başlıklarına tıkayıp büyükten küçüğe veya tekrar tıklayıp tam tersi duruma yani küçükten büyüğe sıralama yapılıyorken; bu durum kayıt altına alınıp sayfalar değişse ya da aynı sayfada herhangi bir işlem yapılsa bile yine aynı şekilde sıralanacak şekilde değiştirildi. Ayrıca yazıcı çıktılarında da bu sıralama kullanılacak. Örneğin küpe numarasına göre sıralayıp yazıcı çıktısı alındığında bu sıralamadan çıktıda da faydalanılacak.
 • Hayvan varlığı yazıcı çıktısına cinsiyet bilgisi de eklendi. Artık listede hayvanların cinsiyetleri bulunacak.
 • Küpe kodu veya özel kodu ile hayvana hızlı erişimde kullanılan kutuda iptal için esc tuşunun işlevi geliştirildi. Sorgu bölümü açık iken esc tuşu sorgu bölümüne çalışacak. Sorgu bölümü kapatıldığında hızlı erişim kutusunda kullanılacak.
 • Tüm bu hataları bildirip yenilikleri önererek Küçükbaş Yönetim Sistemi programımızın gelişmesine katkı sağlayan kullanıcılarımıza teşekkür ediyorum.
 1. Küçükbaş Yönetim Sistemi 2022.02 versiyonu ile gelişmeye devam ediyor.
 2. Toplu tedavi uygulaması ekleme işlevinde eklenen uygulamanın ilaç adı, miktarı vb gösterildiği tabloda görünmemesi ile ilgili hata giderildi.
 3. Etkinlik eklendiğinde “Bir Kez” işaretli etkinliklerin “Yaklaşan Etkinlikler” tablosunda listelenmemesi hatası giderildi.
 4. Mükerrer küpe numarası ile hayvan giriş ve düzenleme yapılmasına engel olan kod iyileştirmesi yapıldı.
 5. Hayvan Varlığı, Tıbbi İşlemler, Aşım Doğum ve Tartım Ölçüm sayfalarında herhangi bir hayvana sağ tıklayınca açılan menüye “Seçilen Hayvana Etkinlik Ekle ” seçeneği eklendi. Böylece “Bir Kez” işaretli olarak sağ tıklanan hayvan için belirlenen tarihte yapılacak işlem Yaklaşan Etkinlikler tablosunda izlenebilecek. Aynı zamanda Etkinlikler sayfasından durumu değiştilebilecek.
 • Küçükbaş Yönetim Sistemi 2022.01 güncellemesi hata düzeltmesi ve kütüphane yenilemesi içeriyor.
 • Küçükbaş programının kullandığı kütüphaneler programın geliştirilmesinde kullanılan Qt 6.2 versiyonuna güncellenmiştir.
 • Bir kullanıcımızın bildirimiyle boş verilerden kaynaklanan soy kütüğü hazırlama bölümüne ilişkin çökme giderilmiştir. Kullanıcımıza teşekkür ediyorum. Bu hatada küçükbaş hayvan verileri girilirken çok fazla alanın boş bırakılması; bunun özellikle programın kullanım amacına uygun olarak boş bırakılmayacağı ön görülen alanlarda olması zaaf oluşturmuş ve program çökmesi olarak karşımıza çıkmıştır. Bunun önüne her ne kadar geçildiyse de boş veri içeren kayıtların herhangi bir değişiklik yaparak kayıt butonu aktifleştirildikten sonra kayıt edilmesi ondan sonra gerekirse tekrar eski haline dönülmesi tavsiye edilir. Böylece boş veriler program tarafından işlenip tekrar veritabanına kayıt edildiğinden artık sorun çıkarmayacaktır.
 • Soy kütüğü hazırlanırken yine boş verilerden kaynaklanan ilişkisel bozukluklar da (hayvanlar arasında boş satırlar vb.) yukarıdaki öneri uygulandığında ortadan kalkacaktır.
 • Bu durumların oluşturduğu rahatsızlık için özürlerimle birlikte Küçükbaş Programını iyi günlerde kullanmanızı dilerim.
 1. Küçükbaş Yönetim Programı 2021.04 güncellemesi düzeltmeler içeriyor.
 2. Ağıl bakım ve koruma kayıtlarına ait grafiklerin oluşumunda kullanılan algoritma üzerinde köklü değişiklikler sağlandı. Bu güncelleme ile grafiklerde oluşması muhtemel hatalı girdilerin doğurabileceği problemler giderildi.
 3. Küçükbaş Yönetim Sistemi Programının yazıldığı Qt kütüphaneleri güncel versiyonu Qt5’den Qt6’ya yükseldi. Aynı güncelleme programda da gerçekleştirildi. Böylece en yeni ve gelişmiş kütüphaneler kullanılmaya devam edilmiş oldu. Qt6 güncellemesi çerçevesinde bazı kod düzeltme ve iyileştirmeleri yapıldı.
 • Küçükbaş Yönetim Sistemi 2021.03 versiyon güncellemesinde beklenen bazı eklemeler yapıldı.
 • Öncelikle tüm sorgu sayfalarında mevcut sorgulama seçeneklerine “Seçilen Hariç”, “Seçilen Dışında” veya yazılan dışında anlamını karşılayacak butonlar eklendi. Örneğin gebe hayvanları görmek için “Gebe” tiklenir. Hemen yanındaki “Hariç” butonuna basılır. Böylece gebe hayvanlar hariç diğerlerini göster denmiş olur. Önceden gebe hayvanlar listelenir. Ancak gebe olmayanları görmek için gebelerin tümü seçilip, seçilmeyenleri göster denmesi gerekirdi.
 • Bir ekleme de soyağacı algoritmasına yapıldı. Artık Küçükbaş Programının Hayvan sayfasında küçükbaş hayvanın üzerine sağ tıklandığında açılan menüde “Alt/Üst Soyağacı” seçeneği ile yeni pencerede verim ve ilişki bilgisi incelenebiliyor. Aynı yerde “Alt/Üst Soyağacı Yazdır” seçeneği ile de yazıcı çıktısı hazırlanıyor. Bilindiği gibi önceden sadece alt veya sadece üst soy bilgisi zaten alınabiliyordu.
 • Ana pencere menülerinde kısayol tuşları ile dolaşımda iyileştirme yapıldı.
 • Satış sayfasındaki sorgulama penceresinde tarihe dayalı sorgu aktifleştirildi.
 • Program genelinde bazı kod iyileştirmeleri de yapılmaya devam edildi.

 1. Küçükbaş Programı 2021.02 versiyonu güncellemesi ile yedekleme fonksiyonu üzerinde kullanıcıların yanlış kullanımının önüne geçilmeye çalışıldı.
 2. Bilindiği gibi Belgelerim dizini içinde bulunan Asoza klasörü veritabanı dosyası için oluşturulmuştur. Bu dizini aynı zamanda yedekleme klasörü olarak kullanmak, her yedeklemede zaten burada bulunan yedekleri de yedekleme dosyasına ekleyeceğinden sürekli olarak yedek dosyasının boyutunu katlanarak büyütecektir. Dolayısı ile Küçükbaş Programının yedeklemesinin yapılacağı klasör farklı olmalıdır. Bu güncellemenin ana konusu budur. Program bazı denetimlerle kullanıcıyı farklı dizin seçmeye zorlamaktadır. Başlangıçta gerekli kontrolu yapıp böyle hatalı bir durum varsa yedekleme dizinini Belgelerim klasörü olarak seçmektedir. Bu durumu uyarı olarak kullanıcıya bildiriyor. İsteyen kullanıcı Ayarlar sayfasından yine istediği dizini seçebilir.
 3. Bu hatayı yapmış olan kullanıcılar lütfen bu dizinde bulunan önceki yedeklerini farklı bir dizine taşısınlar.
 • Küçükbaş Yönetim Sistemi 2021.01 versiyon güncellemesi ile yeni özelliklere kavuştu.
 • Küçükbaş programına ürün satış bilgilerinin girilebileceği yeni bir bölüm eklendi. Satış bölümünde istenilen ürünler önceden eklenip yine önceden eklenmiş müşterilere satış ve takibi yapabilir, bu bilgilerle çeşitli sorgular gerçekleştirilebilir.
 • Ürün, Satış Grafiği
 • Yıl, Satış Grafiği grafikleri eklendi. Ürün, Satış Grafiği ayrıca yapılabilecek sorgulardan etkilenecek şekilde iki versiyonda sunulmuştur.
 • Küçükbaş Programı Satış bölümünün yazıcı çıktısı yine Yazdır butonu ile alınabilir hale getirildi.
 • Araç çubuğunda bulunan tüm fonksiyonlar Satış sayfasında aynen kullanılabilir olarak fonksiyonel hale getirildi.
 • Kod iyileştirmeleri ve güncellemeler yapıldı.
 1. Küçükbaş programı 2020.06 versiyonu kullanımınıza hazırdır.
 2. Bu versiyonla Küçükbaş hayvan programının Ekran yerleşimi ile ilgili bildirilen “Ekranı Kapla” problemi düzeltildi.
 3. Çeşitli birimlerde kod iyileştirmeleri yapıldı, yapılamaya devam ediyor.  
 • Küçükbaş Yönetim Sistemi 2020.05 versiyonu kullanıma açıldı.
 • 2020.05 versiyonuyla küçükbaş programının güncelleme kontrolu için kullanılan SSL bağlatısı kütüphaneleri güncellenip kurulum dosyası içerisine eklenmiştir.
 • Bir kullanıcımızın önerisiyle tüm program sayfalarındaki ana tablonun başlıklarına tıklayarak görünümde olan mevcut listenin  küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe göre sıralanma özelliği eklendi.
 • Küçükbaş Programı ilk açıldığında listelenen eleman sayısının gösteriminde iyileştirme yapıldı.
 • Kod iyileştirmeleri ve düzeltmeler uygulandı.  
 1. Küçükbaş programı 2020.04 versiyonu mini güncellemesi ile kullanımınıza hazırdır.
 2. Bu versiyonla Küçükbaş hayvan programında “Yıl/Hayvan Satış Grafiği” eklendi. Bu grafikle sürüden eksilen hayvanlar yıl temelli grafik olarak sunuldu.
 3. Bir kullanıcı uyarısıyla önceden sadece TR harfleri ile başlayan küpe girişleri tüm harfleri kapsayacak şekile dönüştürüldü. Böylece yurtdışı girişli hayvanlara ait küpe girişleri de yapılabilecek. 
 4. Çeşitli birimlerde kod iyileştirmeleri yapıldı, yapılamaya devam ediyor.  
 • Küçükbaş Hayvan Programı 2020.03 versiyonu otomatik güncelleştirme kontrolu işlevinde bir düzeltme ile yenilendi. Düzeltmenin etkin olabilmesi için otomatik güncelleştirme bildirimi işaretli ise işaret kaldırılıp tekrar işaretlenmesi yeterlidir. Değilse zaten problem yoktur.
 • Küçükbaş Programına her kapanışta otomatik yedekleme yapabilme özelliği eklendi. Bunun için ayarlar sayfasından yedekleme dizini seçilmeli ve aynı yerde “Program kapanırken otomatik yedekle” işaretlenmelidir. İşaret kaldırılana kadar her kapanışta otomatik yedeklemeye devam edecektir. Her yedeklemede bilgi verecektir.  
 1. Küçükbaş Programı 2020.02 versiyonu hata düzeltmesi ile yayınlandı.
 2. Küçükbaş hayvanların doğum sonrası kuzu veya oğlakların ana sürüye aktarımında satış tarihi alanının kullanılmamasına rağmen varsayılan değerinin günün tarihini otomatik alması ile yaş hesabında kuzu veya oğlağın boş “NULL” olması gereken satış tarihinin işleme alınmasıyla oluşan hata düzeltildi.
 3. Kullanıcılarımızın bu güncellemeyi yapmalarını, eğer varsa yaşı yanlış hesaplanan hayvanların satılıp veya ölmediği ve ilgili check işaretlenmediği halde hayvana ait bilgilerin işlendiği sayfada “satış tarihi” alanında tarih görünüyorsa bu bilgiyi silmelerini öneririm.  
 • Küçükbaş Programı 2020.01 versiyonu ile beğeninize sunuldu.
 • Kod iyileştirmeleri, hata düzeltmeleri, arayüz kullanışlılığı açısından gelişmeleri sizlere yansıtmak için güncelleme yayınlandı.
 • Grafiklerdeki rakamların görünüp görünmeme tercihi ayarlar sayfasına alınarak genel görünümden kaldırıldı.
 • Ayarlar sayfasındaki grafiklerin ön görünüm özelliği gerçek verilerden sanal verilere alındı. Böylece Küçükbaş Programında grafiklere yansıyacak yeterli verisi olmayan kullanıcıların ayarı doğru algılaması öngörüldü.
 • Küçükbaş Programında yaklaşan doğumlarda satılan veya ölen hayvanların hala listede kalmasını sağlayan hata giderildi.
 • Toplu islemlerde geliştirmeler sağlandı.
 • Küçükbaş Programının sistemde tek kopya olarak çalışması ( aynı anda birden fazla Küçükbaş uygulaması çalışmaması ) tercihi hayata geçirildi.  
 1. Küçükbaş Programı 2019.19 versiyon güncellemesi ile güçlendi. Yılın son güncellemesi ile küçükbaş programında
 2. Yaklaşan doğum listesine yeni eklenen ters tıklama menüsü (popup menu)  ile hayvanla ilgili çeşitli sayfalardaki bilgilere erişmek kolaylaştı.
 3. Yaklaşan doğum listesindeki hayvanların üzerinde fare ile bekleyince açılan ipucu fonksiyonu eklenmiştir. Bu özellikte küçükbaş programının hayvan sayfasında girilen bilgilerden “Açıklamalar” kullanılmıştır. Aynı ipucu yöntemi hemen her sayfaya eklenmiştir. Fare ile üzerinde kısa bir bekleme ile özet bilgi gelmektedir. (Tabi ki kullanıcı girmişse..)
 4. Ayarlar sayfasında grafik görünüm ayarları için kullanıcı verileri kullanıldığı için başlangıçta (program ilk kullanım için kurulduğunda, yani veri yok iken) yararsız görünüyordu. Şimdi varsayılan bazı bilgilerle ön ayar yapılabilir duruma getirildi.
 5. Program genelinde bazı kod iyileştirmeleri yapılarak işlevsellik artırıldı.  
 • ASOZA Küçükbaş Yönetim Sistemi 2019.18 versiyonu ile güncellendi.
 • Yeni versiyonda yüksek ekran çözünürlükleri için bazı düzeltme ve geliştirmeler uygulandı.
 • Küçükbaş Yönetim Programı 1366×768 çözünürlükte geliştiriliyor. 1280×800 ve üstü çözünürlüklerde rahatlıkla kullanılabilir. 1920×1080 üstüne kadar görsel düzeltmeler uygulanır. 2K üstü tercih edilmeyebilir.
 • Aşım doğum sayfasında aşım koçu seçiminde oluşan aksaklık giderildi. Bu yönüyle hata düzeltmesi uygulandı.  
 1. 2019.17 sürüm numarası ile yeni gelişmeler yayınlandı.
 2. Hayvan başına maliyet grafiklerinde dayanak tarihi değiştirilerek rakamlar güncellendi.
 3. Ayarlar sayfasında görsel değişiklik yapıldı.
 4. Sorgu bölümlerinde tarih aralıklarıyla ilgili içinde bulunulan yılın ilk günü ve günün tarihi varsayılan olarak değiştirildi.
 5. Grafiklerle ilgili sorgu ve kod iyileştirmeleri sağlandı.  
 • 2019.16 versiyonu tamamlandı.
 • Bu versiyonla Küçükbaş Programının Bakım sayfası verileri ile ilgili çeşitli grafikler hazırlanıp kullanıma sunuldu.
 • Bakım sayfasındaki sorgu bölümünde tespit edilen bir hata giderildi.
 • Tıbbi ve Üreme sayfalarında alt verilerin gösteriminde düzenlemelere ve değişikliklere gidildi.
 • Program genelinde kod iyileştirmeleri yapıldı.  
 1. Küçükbaş Programı 2019.15 versiyonu kullanıma hazır.
 2. 2019.15 versiyonu ile Küçükbaş Programına hayvanlarımızın sürüye eklenme kaynağı (tedarikçisi) ve tarihi eklenerek sürümüz üzerindeki sorgularda detaylar genişletildi.
 3. Grafikler üzerinde güncellemeler yapıldı.
 4. Toplu işlem modunda tarih işlemleri düzenlendi.
 5. Hata düzeltmeleri uygulandı.
 6. Kod iyileştirmeleri yapıldı.  
 • Küçükbaş Programı 2019.14 versiyonu hazırlandı.
 • Bu versiyonla, kod iyileştirmeleri yapıldı.
 • İlaç sayfasındaki sorgu modu seçildiğinde oluşan problem giderildi.
 • Hayvan başına düşen maliyet grafikleri (ölen, satılan dahil, hariç seçenekleriyle) eklendi.  
 1. Küçükbaş Yönetim Sistemi 2019.13 versiyonu hazır.
 2. Grafik sistemi hayata geçirildi.
 3. Masraf, alım, gider grafikleri (sorgulamayla değişen şekilde)
 4. Masrafın hayvan başı maliyeti grafiği.
 5. Hayvan yaş, katılan, satılan, ölen grafikleri. Aşım-doğum oranı, doğum-doğan (ikizlik) oranı , doğan-ölen oranı gibi grafikler hayata geçirildi.
 6. Ayarlar seçenekleri yeni eklemelere göre güncellendi, değiştirildi.
 7. Kod iyileştirmeleri uygulandı.